Kształtuje nas nie to, co mówilmy, ale to, co robimy

Czym jest kultura, jeśli nie wspólnym zestawem przekonań, wartości i praktyk? Nasza kultura jest podstawą naszego sukcesu i jest całkowicie zorientowana na ludzi, wpływanie na ich życie i wpływaniem na pracowników, interesariuszy, klientów i partnerów. Wierzymy, że perfekcja nie jest celem, lecz ciągłym doskonaleniem i promujemy kulturę otwartości i informacji zwrotnej, a także aktywnie przekształcamy feedback go w działania.

Wartości Wipro

Wartości Wipro (Spirit of Wipro) to rdzeń do wszystkiego, co robimy.

Wartości Wipro są rdzeniem Wipro. Mówią o tym, kim jesteśmy. To jest nasza osobowość. Znajdują one odzwierciedlenie we wszystkich naszych zachowaniach. Wartości są głęboko zakorzenione w niezmiennej istocie Wipro. Pokazują też to, jacy staramy się być. To niepodzielna synteza czterech wartości. Wartości stanowią dla nas drogowskaz. To jest to, co daje nam kierunek i jasne poczucie celu. To pobudza nas i jest odniesieniem dla wszystkiego, co robimy.

 • Pasjonowanie się sukcesem klientów

  Osiągniemy sukces, gdy sprawimy, że nasi klienci osiągną sukces. Współpracujemy, by pogłębiać naszą wiedzę branżową i dzięki temu wzmacniać osiągnięcia naszych klientów. Dostarczamy projekty z perfekcją. Zawsze.

 • Myśleć globalnie i odpowiedzialnie

  Będziemy myśleć globalnie i podobnie działać. Jesteśmy odpowiedzialnymi obywatelami świata. Tym, co daje nam energię, są głębokie więzi między ludźmi, ideami, społecznościami i środowiskiem.

 • Traktować każdą osobę z szacunkiem

  Traktujemy każdego człowieka z szacunkiem. Dbamy o otwartego środowisko pracy, w którym ludzie są zachęcani do uczenia się, dzielenia się wiedzą i rozwoju. Wspieramy różnorodność myśli, kultur i ludzi.

 • Pokazywać uczciwość we wszystkim, co robimy

  Uczciwość jest dla nas kluczowa i jest podstawą wszystkiego. Chodzi nie tylko o przestrzeganie prawa, ale o coś więcej. Chodzi o dostarczanie naszych zobowiązań. Chodzi o uczciwość i rzetelność w działaniu. To bycie etycznym ponad wszelką wątpliwość, w najtrudniejszych warunkach.

ŚRODOWISKO PRACY

Rozwojowe. Wspierające. Radosne.

Inspirujące środowisko pracy, ciągłe możliwości rozwoju, nieustanna innowacja i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym czynią Wipro świetnym miejscem pracy. W Wipro, staramy się oferować coś więcej niż tylko pracę. Oferujemy nowe ścieżki kariery, które wspierają naszą działalność w sposób, dzięki któremu można rozwijać swój potencjał, przy jednoczesnej maksymalizacji wzrostu firmy. Jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć efektywność biznesową tylko przez naszych ludzi i dzięki przekuwaniu ich wiedzy w innowacje.

Leadership testimonials