Kształtuje nas nie to, co mówilmy, ale to, co robimy

Czym jest kultura, jeśli nie wspólnym zestawem przekonań, wartości i praktyk? Nasza kultura jest podstawą naszego sukcesu i jest całkowicie zorientowana na ludzi, wpływanie na ich życie i wpływaniem na pracowników, interesariuszy, klientów i partnerów. Wierzymy, że perfekcja nie jest celem, lecz ciągłym doskonaleniem i promujemy kulturę otwartości i informacji zwrotnej, a także aktywnie przekształcamy feedback go w działania.

Spirit of Wipro

The Spirit of Wipro is the core of Wipro. These are our Values. It is about who we are. It is our character. It is reflected consistently in all our behavior. The Spirit is deeply rooted in the unchanging essence of Wipro. But it also embraces what we must aspire to be. It is the indivisible synthesis of the four values. The Spirit is a beacon. It is what gives us direction and a clear sense of purpose. It energizes us and is the touchstone for all that we do.

 • Pasjonowanie się sukcesem klientów

  Osiągniemy sukces, gdy sprawimy, że nasi klienci osiągną sukces. Współpracujemy, by pogłębiać naszą wiedzę branżową i dzięki temu wzmacniać osiągnięcia naszych klientów. Dostarczamy projekty z perfekcją. Zawsze.

 • Myśleć globalnie i odpowiedzialnie

  Będziemy myśleć globalnie i podobnie działać. Jesteśmy odpowiedzialnymi obywatelami świata. Tym, co daje nam energię, są głębokie więzi między ludźmi, ideami, społecznościami i środowiskiem.

 • Traktować każdą osobę z szacunkiem

  Traktujemy każdego człowieka z szacunkiem. Dbamy o otwartego środowisko pracy, w którym ludzie są zachęcani do uczenia się, dzielenia się wiedzą i rozwoju. Wspieramy różnorodność myśli, kultur i ludzi.

 • Pokazywać uczciwość we wszystkim, co robimy

  Uczciwość jest dla nas kluczowa i jest podstawą wszystkiego. Chodzi nie tylko o przestrzeganie prawa, ale o coś więcej. Chodzi o dostarczanie naszych zobowiązań. Chodzi o uczciwość i rzetelność w działaniu. To bycie etycznym ponad wszelką wątpliwość, w najtrudniejszych warunkach.

Leadership Blog

ŚRODOWISKO PRACY

Rozwojowe. Wspierające. Radosne.

Inspirujące środowisko pracy, ciągłe możliwości rozwoju, nieustanna innowacja i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym czynią Wipro świetnym miejscem pracy. W Wipro, staramy się oferować coś więcej niż tylko pracę. Oferujemy nowe ścieżki kariery, które wspierają naszą działalność w sposób, dzięki któremu można rozwijać swój potencjał, przy jednoczesnej maksymalizacji wzrostu firmy. Jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć efektywność biznesową tylko przez naszych ludzi i dzięki przekuwaniu ich wiedzy w innowacje.

Leadership Testimonials

POZNAJ NASZYCH LUDZI