Warunki korzystania

Następujące warunki zostaną uznane za zaakceptowane przez Użytkownika do korzystanie ze strony internetowej www.careers.wipro.com. Użytkownik ma obowiązek uważnie je przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z usług tej stronie.

 • Termin Użytkownik odności się do użytkownika, który przegląda stronę. Termin Wipro odnosi się do Wipro Limited. Termin Strona odnosi się do strony www.careers.wipro.com która jest własnością i jest monitorowana przez Wipro.
 • Korzystając ze strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie następujących zasad i warunków dotyczących korzystania z naszej strony. Wipro może dokonywać zmian warunków użytkowania w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Poszczególne obszary strony mogą zawierać różne warunki użytkowania. Jeśli między warunkami użytkowania i warunkami użytkowania na danym obszarze strony występuje konflikt, to w kwestii użytkowania tego obszaru strony obowiązują te drugie.
 • Wipro puede cancelar el acceso del Usuario en cualquier momento y por cualquier motivo. Las disposiciones relativas a la renuncia de garantía, la precisión de la información y la indemnización sobrevivirán a dicha terminación. Wipro puede monitorear el acceso al Sitio.
 • Wszystkie treści widoczne na stronie stanowią wyłączną własność Wipro. Oprogramowanie, tekst, obrazy, grafiki, wideo i dźwięki wykorzystane na stronie stanowią własność Wipro. Żadne materiały ze strony nie mogą być kopiowane, modyfikowane, odtwarzane, ponownie publikowane, przesyłane, transmitowane, udostępniane ani dystrybuowane w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wipro. Wszelkie prawa nieprzyznane w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Nieupoważnione wykorzystywanie materiałów znajdujących się na tej stronie może stanowić naruszenie praw autorskich, znaku towarowego oraz innych stosownych praw i skutkować karami przewidzianymi w prawie karnym lub cywilnym. Wipro jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wipro Limited. Znak towarowy nie może być wykorzystywany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wipro Limited.
 • Wipro nie udziela gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w tym, między innymi, dotyczących pokupności lub przydatności do określonego celu w związku z informacjami, danymi, oświadczeniami lub produktami udostępnianymi na stronie.
 • El Sitio y todo el contenido, los materiales, la información, el software, los productos y los servicios proporcionados en el Sitio se proporcionan "tal cual" y "según esté disponible". Wipro renuncia expresamente a todas las garantías de cualquier tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción.
 • Wipro nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych użytkownika wskutek pobrania treści, materiałów lub informacji ze strony.
 • Wipro może dokonać zmian lub zaprzestać wyświetlania dowolnego elementu strony w dowolnym momencie, w tym treści lub funkcji. Wipro zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków dotyczących korzystania ze strony. Takie zmiany zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia, które zostanie umieszczone na stronie.
 • W żadnym wypadku Wipro nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody, w tym, między innymi, szkody bezpośrednie, przypadkowe lub konsekwentne (dotyczy to, między innymi, szkody w wyniku utraty zysków, przerwania działalności oraz utraty programów lub informacji) wynikające z korzystania lub nieumiejętności korzystania ze strony internetowej Wipro, bądź informacji zawartych na stronie internetowej, roszczeń związanych z błędami, pominięciami i innymi nieścisłościami dotyczącymi produktów lub ich interpretacji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie lub zrzekanie się odpowiedzialności. W związku z tym, niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.
 • Użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić Wipro przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi kosztami działania prawników, wynikającymi z, lub mającymi związek z niewłaściwym użytkowaniem przez użytkownika treści i usług dostarczanych na Stronie.
 • Informacje zawarte na stronie zostały pozyskane ze źródeł uznawanych za wiarygodne. Wipro nie udziela żadnej gwarancji w kwestii dokładności, kompletności lub adekwatności tych informacji.
 • Wipro nie gwarantuje, że: (a) Strona spełni Państwa wymagania; (b) strona będzie stale dostępna, aktualna, bezpieczna lub wolna od błędów; (c) rezultaty uzyskane wskutek użytkowania strony lub usług oferowanych w ramach strony będą dokładne lub wiarygodne.
 • Prawo użytkownika do prywatności ma dla Wipro największe znaczenie. Wszelkie informacje udzielane przez użytkownika nie będą udostępniane stronom trzecim. Wipro zastrzega prawo do wykorzystywania tych informacji w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej spersonalizowanego doświadczenia online.
 • Strona zawiera odnośniki do innych stron i dostęp do treści, produktów i usług innych firm, w tym użytkowników, reklamodawców, partnerów i sponsorów strony. Wyrażają Państwo zgodę na to, że Wipro nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i zawartość stron internetowych innych firm. Przed rozpoczęciem korzystania z innych stron, użytkownik powinien zapoznać się z umieszczonymi na nich zasadami polityki, dotyczącymi prywatności i innych kwestii. Wipro nie ponosi odpowiedzialności za treści innych firm, dostępne za pośrednictwem strony, w tym opinie, porady, oświadczenia i reklamy. Użytkownik ponosi całe ryzyko związane z korzystaniem z takich treści. Wipro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika wskutek kontaktu ze stronami trzecimi.