Warunki korzystania

Następujące warunki zostaną uznane za zaakceptowane przez Użytkownika do korzystanie ze strony internetowej www.careers.wipro.com. Użytkownik ma obowiązek uważnie je przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z usług tej stronie.

 • Termin Użytkownik odności się do użytkownika, który przegląda stronę. Termin Wipro odnosi się do Wipro Limited. Termin Strona odnosi się do strony www.careers.wipro.com która jest własnością i jest monitorowana przez Wipro.
 • Korzystając ze strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie następujących zasad i warunków dotyczących korzystania z naszej strony. Wipro może dokonywać zmian warunków użytkowania w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Poszczególne obszary strony mogą zawierać różne warunki użytkowania. Jeśli między warunkami użytkowania i warunkami użytkowania na danym obszarze strony występuje konflikt, to w kwestii użytkowania tego obszaru strony obowiązują te drugie.
 • Wipro may terminate User’s access at any time for any reason. The provisions regarding to disclaimer of warranty, accuracy of information, and indemnification shall survive such termination. Wipro may monitor access to the Site.
 • Wszystkie treści widoczne na stronie stanowią wyłączną własność Wipro. Oprogramowanie, tekst, obrazy, grafiki, wideo i dźwięki wykorzystane na stronie stanowią własność Wipro. Żadne materiały ze strony nie mogą być kopiowane, modyfikowane, odtwarzane, ponownie publikowane, przesyłane, transmitowane, udostępniane ani dystrybuowane w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wipro. Wszelkie prawa nieprzyznane w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Nieupoważnione wykorzystywanie materiałów znajdujących się na tej stronie może stanowić naruszenie praw autorskich, znaku towarowego oraz innych stosownych praw i skutkować karami przewidzianymi w prawie karnym lub cywilnym. Wipro jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wipro Limited. Znak towarowy nie może być wykorzystywany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wipro Limited.
 • Wipro nie udziela gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w tym, między innymi, dotyczących pokupności lub przydatności do określonego celu w związku z informacjami, danymi, oświadczeniami lub produktami udostępnianymi na stronie.
 • The Site, and all content, materials, information, software, products and services provided on the Site, are provided on an “as is” and “as available” basis. Wipro expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.
 • Wipro nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych użytkownika wskutek pobrania treści, materiałów lub informacji ze strony.
 • Wipro może dokonać zmian lub zaprzestać wyświetlania dowolnego elementu strony w dowolnym momencie, w tym treści lub funkcji. Wipro zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków dotyczących korzystania ze strony. Takie zmiany zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia, które zostanie umieszczone na stronie.
 • W żadnym wypadku Wipro nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody, w tym, między innymi, szkody bezpośrednie, przypadkowe lub konsekwentne (dotyczy to, między innymi, szkody w wyniku utraty zysków, przerwania działalności oraz utraty programów lub informacji) wynikające z korzystania lub nieumiejętności korzystania ze strony internetowej Wipro, bądź informacji zawartych na stronie internetowej, roszczeń związanych z błędami, pominięciami i innymi nieścisłościami dotyczącymi produktów lub ich interpretacji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie lub zrzekanie się odpowiedzialności. W związku z tym, niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.
 • Użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić Wipro przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi kosztami działania prawników, wynikającymi z, lub mającymi związek z niewłaściwym użytkowaniem przez użytkownika treści i usług dostarczanych na Stronie.
 • Informacje zawarte na stronie zostały pozyskane ze źródeł uznawanych za wiarygodne. Wipro nie udziela żadnej gwarancji w kwestii dokładności, kompletności lub adekwatności tych informacji.
 • Wipro makes no warranty that: (a) the Site will meet your requirements; (b) the Site will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis; (c) the results that may be obtained from the use of the Site or any services offered through the Site will be accurate or reliable.
 • The User’s right to privacy is of paramount importance to Wipro. Any information provided by the User will not be shared with any third party. Wipro reserves the right to use the information to provide the User a more personalized online experience.
 • The Site provides links to web sites and access to content, products and services from third parties, including users, advertisers, affiliates and sponsors of the Site. You agree that Wipro is not responsible for the availability of, and content provided on, third party web sites. The User is requested to peruse the policies posted by other web sites regarding privacy and other topics before use. Wipro is not responsible for third party content accessible through the Site, including opinions, advice, statements and advertisements, and User shall bear all risks associated with the use of such content. Wipro is not responsible for any loss or damage of any sort User may incur from dealing with any third party.