Zintegrowany Program Pracy i Uczenia się 2020 (WILP 2020)

Zintegrowany Program Pracy i Uczenia się 2020 (WILP 2020) to unikalny zintegrowany program uczenia się oferujący studentom BCA i BSc szansę na zbudowanie niezwykłej kariery w Wipro, a jednocześnie realizowanie swojego kształcenie na poziomie wyższym w instytucjach edukacyjnych w Indiach, sponosorowanego przez Wipro.

Kryteria wstępne

Edukacja

 • 10. Standard - zrealizowany
 • 12. Standard - zrealizowany
 • Ocena - 60% lub powyżej 6.0 CGPA i zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu

Rok ukończenia

 • tylko 2020

Kwalifikacja

 • Licencjat/Inżynier - aplikacje komputerowe - BCA
 • Licencjat/Inżynier (B.Sc.) zakres - nauki informatyczne, matematyka, statystyka, elektronika i fizyka

Inne kryteria

 • Obowiązkowo zaliczenie przedmiotu Matematyka (Brak Matematyki ekonomicznej lub Stosowanej) jako jednego przedmiotu w trakcie studiów.
 • Maksymalnie 3 lata przerwy w edukacji, jeśli w ogóle, jest dozwolone pomiędzy 10, Standard i studiami.
 • Edukacja powinna być dzienna, w pełnym wymiarze, tylko w 10., 12. i Graduation uznane przez państwo / rząd centralny Indii.
 • Wszystkie zaległości muszą być usunięte w momencie przystępowania do procesu selekcji.
 • Zakończone wszystkie egzaminy / viva-voice / szkolenia i brak jakiegokolwiek wymogu obecności z uczelni / uniwersytetu.
 • Obywatel(ka) Indii lub posiadanie karty PIO lub OCI, w przypadku posiadania paszportu z jakiegokolwiek innego kraju.
 • Obywatele Bhutanu i Nepalu muszą złożyć zaświadczenie o obywatelstwie.
 • Kandydaci, którzy uczestniczyli w procesie selekcji Wipro w grudniu 2019, styczniu 2020, lutym 2020 i marcu 2020 nie są uprawnieni do ponownego aplikowania.

Stypendium

Okres: (INR miesięcznie)
Pierwszy rok: 15.488
Drugi rok: 17.553
Trzeci rok: 19.618
Czwarty rok: 23.000

Umowa

W momencie dołączania, kandydaci będą zobowiązani do podpisania umowy na 60 miesięcy.

Proces selekcji

Każdy/a kwalifikujący/a się kandydat/ka musi przejść poniższe testy internetowe.

 • Online (80 minut)
  Test zdolności - werbalne, analityczne, liczbowe (Każda sekcja ma 20 minut / 20 pytań)
 • Test pisemny Komunikacja (20 minut)
  Po przejściu testów online, kandydaci będą musieli przejść przez Wywiad Techniczny, a następnie rozmowę z Kadry.
Wipro zastrzega sobie wyłączne prawo do zaproszenia / odrzucenia udziału kandydata/ki, niezależnie od zakwalifkowania się lub nie, w procesie selekcji WILP 2020.

Zastrzeżenia

The parameters and procedure of selection solely depend upon Wipro's discretion. Wipro is not liable to disclose any information at any stage of the selection process. Wipro also reserves the right to roll back any provisional offer if the provisionally selected candidate does not meet the specified conditions which are prerequisite to being boarded. Wipro also reserves the right to hold any provisionally candidate liable if he/she is proved to be involved in any illegal activity for instance: misrepresentation, fraud, production of illegal documents etc.

Wipro shall inform the candidates the results the online assessment; either selection or non-selection through the personal email ids or another mode of communication as provided by the respective candidates.

Wipro has not empaneled any third party for conducting recruitment drive, requisite training, collecting fees or any other processes as envisaged under this program. Also, it is to be noted that Wipro does not charge any fee at any stage of this program. Likewise, only those registrations stand valid which are made at Wipro's official recruitment website. Any communication claimed to be made on Wipro's behalf by any third party are to be considered as misrepresentation and an attempt to defraud and therefore, the same should be ignored. Wipro does not hold any responsibility towards such unauthorized communication made or believed by any.

Please note that at any stage, whether during your online test and/or interview process or upon joining the Company, if it is brought to our notice that you have indulged in malpractices or used illegal means to clear your online assessment, the Company shall withdraw or revoke the offer with immediate effect and we reserve our rights to take suitable action against you as we may deem fit.

Apply now