Zintegrowany Program Pracy i Uczenia się 2020 (WILP 2020)

Zintegrowany Program Pracy i Uczenia się 2020 (WILP 2020) to unikalny zintegrowany program uczenia się oferujący studentom BCA i BSc szansę na zbudowanie niezwykłej kariery w Wipro, a jednocześnie realizowanie swojego kształcenie na poziomie wyższym w instytucjach edukacyjnych w Indiach, sponosorowanego przez Wipro.

Kryteria wstępne

Edukacja

 • 10. Standard - zrealizowany
 • 12. Standard - zrealizowany
 • Ocena - 60% lub powyżej 6.0 CGPA i zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu

Rok ukończenia

 • tylko 2020

Kwalifikacja

 • Licencjat/Inżynier - aplikacje komputerowe - BCA
 • Licencjat/Inżynier (B.Sc.) zakres - nauki informatyczne, matematyka, statystyka, elektronika i fizyka

Inne kryteria

 • Obowiązkowo zaliczenie przedmiotu Matematyka (Brak Matematyki ekonomicznej lub Stosowanej) jako jednego przedmiotu w trakcie studiów.
 • Maksymalnie 3 lata przerwy w edukacji, jeśli w ogóle, jest dozwolone pomiędzy 10, Standard i studiami.
 • Edukacja powinna być dzienna, w pełnym wymiarze, tylko w 10., 12. i Graduation uznane przez państwo / rząd centralny Indii.
 • Wszystkie zaległości muszą być usunięte w momencie przystępowania do procesu selekcji.
 • Zakończone wszystkie egzaminy / viva-voice / szkolenia i brak jakiegokolwiek wymogu obecności z uczelni / uniwersytetu.
 • Obywatel(ka) Indii lub posiadanie karty PIO lub OCI, w przypadku posiadania paszportu z jakiegokolwiek innego kraju.
 • Obywatele Bhutanu i Nepalu muszą złożyć zaświadczenie o obywatelstwie.
 • Kandydaci, którzy uczestniczyli w procesie selekcji Wipro w grudniu 2019, styczniu 2020, lutym 2020 i marcu 2020 nie są uprawnieni do ponownego aplikowania.

Joining Details

 • Received an offer letter? Here’s what’s next.

 • Designation:

 • You will be joining as a Scholar Trainee.

Stypendium

Okres: (INR miesięcznie)
Pierwszy rok: 15.488
Drugi rok: 17.553
Trzeci rok: 19.618
Czwarty rok: 23.000

Umowa

W momencie dołączania, kandydaci będą zobowiązani do podpisania umowy na 60 miesięcy.

Proces selekcji

Każdy/a kwalifikujący/a się kandydat/ka musi przejść poniższe testy internetowe.

 • Online (80 minut)
  Test zdolności - werbalne, analityczne, liczbowe (Każda sekcja ma 20 minut / 20 pytań)
 • Test pisemny Komunikacja (20 minut)
  Po przejściu testów online, kandydaci będą musieli przejść przez Wywiad Techniczny, a następnie rozmowę z Kadry.
Wipro zastrzega sobie wyłączne prawo do zaproszenia / odrzucenia udziału kandydata/ki, niezależnie od zakwalifkowania się lub nie, w procesie selekcji WILP 2020.

Zastrzeżenia

It is entirely the responsibility of Wipro to permit/limit the participation of each candidate in the Work Integrated Learning Program 2023 recruitment process.

Reservations Parameters and selection procedure belongs solely to the discretion of Wipro. Wipro is not obligated to disclose any information at any stage of the selection process. Wipro also reserves the right to make an initial offer if the provisionally selected candidate does not meet certain conditions, which are a prerequisite for employment. Wipro also reserves the right to be held liable to any candidate if he/she is found to be involved in any illegal activity, for example: misperception, fraud, production of illegal documents, etc.

Wipro will inform candidates about the results of the recruitment by individual e-mails or other means of communication provided by individual candidates. Please note that at any stage, whether during your online test and/or interview process or upon joining the Company, if it is brought to our notice that you have indulged in malpractices or used illegal means to clear your online assessment, the Company shall withdraw or revoke the offer with immediate effect and we reserve our rights to take suitable action against you as we may deem fit.

We are an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, gender identity, sexual orientation, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law. Any complaints or concerns regarding unethical/unfair hiring practices should be directed to our Ombuds group www.wiproombuds.com

Apply now