Opis ogólny

Digital Workspace Service Desk to unikalny program zintegrowanego uczenia oferujący studentom Licencjat z handlu, Licencjat z Administracji Biznesu, Licencjat z zarządzania biznesem, BMS, Licencjat z nauk humanistycznych, BSc Economics szansę zbudowania niezwykłej kariery w Wipro, a jednocześnie realizowania studiów wyższych w EPGDBM (Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem) z wiodących instytucji edukacyjnych w Indiach, sponsorowany przez Wipro.

Kryteria kwalifikacji

Edukacja

 • 10. standard: 50% lub powyżej
 • 12. standard: 50% lub powyżej
 • Ocena: 50% lub powyżej 5,0 Łączna średnia ocen zgodnie z wytycznymi uczelni

Rok ukończenia

 • 2020 TYLKO

Kwalifikacja

 • Tylko Licencjat z handlu ( z wyroznieniem), Licencjat z Administracji Biznesu, Licencjat z zarządzania biznesem, BMS, Licencjat z nauk humanistycznych, icencjat z nauk przyrodniczych Economics

Inne kryteria

 • Maksymalnie 3 lata luki edukacyjnej, jeśli w ogóle, jest dozwolone pomiędzy 10. standard i studiami.
 • Edukacja powinna być regularna w pełnym zakresie tylko w 10, 12 i Graduacja uznana przez państwo / rząd centralny Indii.
 • Wszystkie zaległości muszą być usunięte w czasie procesu rekrutacji.
 • Kandydaci z 2019 (rok ukończenia) powinni mieć ukończone wszystkie egzaminy / viva i nie powinni mieć żadnego oczekującego wymogu obecności z kolegium / uczelni.
 • Powinieneś/aś być obywatelem Indii lub posiadać kartę Osoby pochodzenia indyjskiego lub Obywatelstwo zamorskie Indii, w przypadku posiadania paszportu jakiegokolwiek innego kraju.
 • Obywatele Bhutanu i Nepalu muszą złożyć zaświadczenie o obywatelstwie.
 • Kandydaci, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji Wipro w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie są kwalifikowani.

Opis pracy

 • Podstawowa wiedza komputerowa do rozwiązywania problemów z komputerem stacjonarnym, laptopem i odpowiadania na prośby wsparcia przez telefon, e-mail, czat i sieć.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne wymagane, w związku z pracą w międzynarodowym wsparciu głosowym.
 • Zarządzanie danymi i wdrażanie zmian, zapewnianie pracownikom / klientom wskazówek postępowania w trudnych i złożonych problemach lub w rozpatrywaniu skarg.
 • Reagowanie w odpowiednim czasie ws. problemów serwisowych, wniosków, i dbanie o kompletność działań.
 • Rozwiązywanie problemów z systemami i siecią, diagnozowanie i rozwiązywanie usterek sprzętowych lub programowych.
 • Zapewnienie wsparcia, w tym dokumentacji proceduralnej i odpowiednich raportów.
 • Wspieranie wprowadzania nowych aplikacji i zarządzanie wieloma otwartymi sprawami jednocześnie i dostarczanie dokładnych informacji na temat produktów lub usług informatycznych.
 • Chęć do pracy w środowisku 24 * 7 (zmiany / 5 dni w tygodniu).

Stypendium

  1 rok stypendium - 15.488 miesięcznie
  2 rok stypendium - 17.553 miesięcznie
  3 rok stypendium - 19.618 miesięcznie

Umowa

  W trakcie dołączania, kandydaci będą musieli podpisać umowę serwisową na 36 miesięcy

Proces selekcji

 • Dyskusja grupowa
 • Rozmowa techniczna
 • Rozmowa Kadry

Wyłącznie w gestii Wipro leży zezwolenie / ograniczenie udziału każdego kandydata w procesie selekcji Biuro obsługi cyfrowego obszaru roboczego 2020.

Zastrzeżenie Parametry i procedury selekcji zależą wyłącznie od uznania Wipro. Wipro nie jest zobowiązane do ujawniania jakichkolwiek informacji na jakimkolwiek etapie procesu selekcji. Wipro zastrzega sobie również prawo, aby wycofać ofertę wstępną, jeżeli wstępnie wybrany kandydat nie spełnia określonych warunków, które są warunkiem wstępnym do dołączenia do Wipro. Wipro zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia kandydata do odpowiedzialności, jeżeli on / ona okazał/a się być zaangażowany/a w jakąkolwiek nielegalną działalność, na przykład: wprowadzenie w błąd, oszustwo, produkcję nielegalnych dokumentów itd.

Wipro nie zleciło jakiejkolwiek stronie trzeciej przeprowadzania rekrutacji, pobierania opłat lub innych procesów, jakie przewidziano w ramach tego programu. Ponadto, należy zauważyć, że Wipro nie pobiera żadnych opłat na jakimkolwiek etapie tego programu. Podobnie, tylko te aplikacje będą ważne, które są dokonane na oficjalnej stronie rekrutacji Wipro. Wszelka korespondencja, mająca być wykonana w imieniu Wipro przez osobę trzecią jest uważana za wprowadzanie w błąd i próbę oszustwa, a zatem powinna być ignorowana. Wipro nie ponosi odpowiedzialności za takie nieuprawnione informacje.

Kandydaci, którzy dokonują jakiegokolwiek rodzaju nadużyć lub wykorzystują nieuczciwe sposoby, aby przejść przez proces selekcji, powinni zostać zdyskwalifikowani / zwolnieni, w zależności od sytuacji.

W razie jakichkolwiek pytań / wątpliwości, proszę skontaktować się zmanager.campus@wipro.com wpisując „Biuro obsługi cyfrowego obszaru roboczego-2020” w temacie wiadomości. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 3 dni roboczych