Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Wipro zobowiązuje się do zapewnienia równych szans w zatrudnieniu i wspieranie pracy integrującej, gdzie wszyscy pracownicy są traktowani z szacunkiem i godnością. Wierzymy, że kadra reprezentatywna dla wszystkich grup społeczeństwa, z różnych środowisk, jest niezbędna do prowadzenia udanego biznesu. Opracowaliśmy całościowe ramy promowania integracji osób z niepełnosprawnościami w organizacji w roku 2008. Poza tym, prowadzimy Politykę Równych Szans i Politykę Przystosowań zgodnie z ustawą o prawach osób z niepełnosprawnościami (The Rights of Persons with Disabilities Act 2016).Nasze ramy strategiczne CREATE (Kariera, Rekrutacja, Wsparcie, Dostępność, Szkolenie i Zaangażowanie) obejmuje kluczowe aspekty skutecznej integracji pracowników z niepełnosprawnością od prawa do zatrudniania i szkolenia przez wsparcie i tworzenie dostępnych systemów. Robimy to, aby zapewnić równe szanse.

Wipro zostało uznane i nagrodzone licznymi nagrodami za wysiłki w prowadzeniu inkluzywnego środowiska pracy. Jesteśmy laureatami Nagrody Narodowej, a także nagrody Projektu ZEro, która jest międzynarodową nagrodą za innowacyjne polityki i praktyki w zakresie integracji osób niepełnosprawnych. Mamy też pełnoetatowe stanowisko Lidera ds. osób z niepełnosprawnościami, który jest ekspertem odpowiedzialnym za realizację celów inkluzywności w organizacji.

Opis stanowiska

Job Description

 • Analizowanie i rozumienie oczekiwań klienta poprzez gromadzenie wymagań i publikowanie dokumentów.
 • Dostarczanie wymagań projektowych.
 • Wspieranie zbierania i analizy danych w danym strumieniu pracy.
 • Budowanie kluczowej dokumentacji i wymaganych manuali (dokumenty projektowe; wskazówki instalacyjne i operacyjne)
 • Wykonywanie testów funkcjonalnych i oceny wyników w celu zapewnienia dokładności rozwiązania .
 • Przyczynianie się do praktyki poprzez opracowanie re-używalnych komponentów i zarządzanie wiedzą .
 • Rozwijanie case studies, archiwizowanie narzędzi i innych re-używalnych artefaktów w oparciu o wnioski z projektów.
 • Budowanie ekspertyzy w obszarze specjalizacji.

Kryteria kwalifikacji

Edukacja

 • 10. Standardowy: 50% lub powyżej
 • 12. Standardowy / dyplomu: 50% lub powyżej
 • Ocena: 50% lub powyżej, lub minimalny 5,00 CGPA lub odpowiednik (zgodnie z wytycznymi uniwersytetu)

Rok ukończenia

 • 2020 & 2021

Kwalifikacja

 • B.E./B.Tech (każdy strumień)

Pozostałe kryteria

 • Zaświadczenie o niepełnosprawności wystawione na niepełnosprawność procentowa - min. 40% lub więcej
 • Tytuł w pełnym wymiarze studiów uznany przez rząd centralny / stanowy Indii
 • Tytuł w pełnym wymiarze studiów uznany przez rząd centralny / stanowy Indii

Proces selekcji

Każdy kandydat musi przejść poniższe testy online. Szczegóły zostały dołączone jako punkt odniesienia.

Test Online składający się z 2 części:

 • Test zdolności werbalnych i analitycznych (36 pytań / 70 minut)
 • Test programowania (45 minut)

Ten test pomoże nam ocenić umiejętnosci kandydata w identyfikowaniu błędów w danym kodzie i ich naprawienia.
Test programowania będzie oparty o następujące rodzaje pytań / problemów:

 • Korekcja błędów składniowych, czyli korygowania składni danego kodu bez zmiany jego logiki.
 • Korekcja błędów logicznych, to znaczy ustalenie wszystkich błędów logicznych w danym kodzie.
 • Ponowne wykorzystanie kodu, tj. ukończenie danego kodu, wykorzystujące istniejące funkcje / kod dodatkowy.

Uwaga: Kandydaci kwalifikujący się do tego procesu przejdą przez 2 testy próbne przed ostatecznym testem. Po ukończeniu Testu Online, kandydaci będą musieli przejść przez rozmowę techniczną a następnie rozmowę z HR.

Zainteresowani kandydaci mogą przesyłać swoje CV i zapytania - campus.pwd@wipro.com

Zachęcamy osoby poszukujące pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności do aplikowania. Nasze decyzje dotyczące zatrudnienia, rozwoju kariery, szkolenia lub wszelkie inne benefity są oparte wyłącznie o kompetencje. Zapewniamy racjonalne usprawnienia (jak tłumacza języka migowego, alternatywne formy oceny, skrybów, etc.) w oparciu o indywidualne potrzeby, aby zapewnić możliwość uczestnictwa w procesie selekcji i osiąganie wyników w pracy.